Julfint i Svenskan

I dagens SvD skriver Teresa Küchler under rubriken Vem försvarar Strindberg i EU? så fint att man nästan får nåt religiöst i blicken. Hon tycker som jag, hon.
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

14 kommentarer till Julfint i Svenskan

 1. Östen Dahl skriver:

  Patentspråkskrångel

  Jag ifrågasätter inte Mickes eller Teresa Küchlers religiösa känslor för svenskan, men den språkstrid som Küchler hänvisar till är inte lika rätlinjig som hon framställer den. Det är inte en kamp mellan de tjänstemän i Bryssel som tycker att det är bättre med enbart engelska och de medelhavslandsinnevånare som står upp mot detta och försvarar allas vår rätt till våra modersmål även när vi skriver patentansökningar.

  Det här med europeiska patent är minst lika komplicerat som frikativornas fonetik och jag tror mig inte att ha förstått mer än en mindre del av vad det egentligen handlar om. Den som vet mer får gärna rätta mig. I alla fall så handlar det faktiskt inte om EU utan om den europeiska patentorganisationen som har en exekutiv arm som kallas European Patent Office. Denna har tre officiella språk: engelska, tyska och franska. Men för inte så länge sedan var det så att europeiska patent måste översättas till ett lands officiella språk för att gälla i landet ifråga. Det vill säga, om jag förstår saken rätt, om jag fick ett europeiskt patent och ville tillämpa det i Rumänien så måste jag fixa översättning till rumänska. År 2008 kom man överens om att (förenklat uttryckt) översättningar endast skulle behöva göras till engelska, tyska och franska. Men om jag förstår saken rätt har Italien, Spanien och Polen ännu inte godtagit denna överenskommelse. Jag blir inte helt klok på vad italienarna, som verkar spela en huvudroll i den här processen, egentligen vill, men vad de säger verkar vara ungefär: "Italien är trea i Europa ifråga om antal patentansökningar, därför borde italienska också vara med bland de officiella patentspråken, men om vi inte kan få igenom det, är det bättre att allting bara skrivs på engelska." Och det har också föreslagits att både italienska och spanska skulle vara officiella, men mot detta har polackerna protesterat eftersom de tycker att polska är ett tillräckligt stort språk för att också få vara med. Det verkar som om alla tycker att antalet språk bör begränsas men att det egna språket förstås måste vara med. Och italienarnas patos riktar sig snarare mot franska och tyska medan de tycker att engelska är ganska ok.

 2. Mikael Parkvall skriver:

  En intressant sak som sas från spansk-italienskt håll nyligen är också att användandet av tyska och franska ger ”tyskar och fransmän ologiska fördelar”. De fördelar som britter och irländare får av användandet av engelska är väl ”logiska” då, får man anta.

 3. Östen Dahl skriver:

  Borttagen replik

  För att upprätthålla bloggdisciplinen har jag har strukit ett inlägg här som var lite off-topic och lätt skulle ha kunnat få denna tråd att spåra ur (obs blandad metafor!).

 4. Per-Åke Lindblom skriver:

  Apropå patentspråk i EU

   

  Apropå patentspråk i EU skickade Språkförsvarets kärngrupp i väg ett öppet brev ”Vilka patentspråk ska vara obligatoriska i EU?” till regering och riksdag den 22/11. Även om vi ansåg att det var bra att Spanien och Italien bromsade  upp beslutsprocessen, är vår uppfattning inte en blåkopia av den spansk-italienska linjen. Enligt vår uppfattning borde i stället regeln vara att alla patentansökningar och –beskrivningar ska vara avfattade på det nationalspråk i den medlemsstat, där patentansökaren, vare sig det är fråga om ett företag eller en enskild uppfinnare, är verksam och dessutom på ett av språken engelska, franska, spanska och tyska. Högst två språk blir alltså obligatoriska enligt denna modell. Därmed garanteras också att alla nationalspråk fungerar som fullödiga patentspråk.
   
  Brevet behandlades på ett möte i Näringsutskottet den 2/12. På mötet förelåg en promemoria  från Justitiedepartementet, som kommenterade vårt brev och uttryckte regeringens linje. Det är inte avgjort än om vi ska gå vidare med frågan.
 5. Östen Dahl skriver:

  Mera patentkrångel

  Det var tur att jag garderade mig i mitt första inlägg ty detta är onekligen inte så enkelt. Två ting åtminstone att reda ut:

  1) "Europeiskt patent" och "EU-patent" är olika saker, visar det sig. Som jag sa förut finns det något som heter Europeiska patentorganisationen (med 38 medlemsländer) och de utfärdar europeiska patent som dock bara gäller i de enskilda länderna under vissa förutsättningar – bland annat har det alltså hängt på om det har funnits en översättning av patentet till något av landets officiella språk. Detta skulle förenklas genom "Londonöverenskommelsen" 2008, då man bestämde att det räckte med att översätta patentet till de tre stora språken: engelska, tyska och franska. Denna överenskommelse har emellertid inte godtagits av alla länder. Och det som händer nu är att man försöker åstadkomma ett gemensamt EU-patent som ska gälla i hela EU men som också måste lämnas in till EPO för att gälla i övriga Europa. Och förslaget har då varit att EU-patenten i princip ska ha samma språkbestämmelser som i EPO. Men på grund av motståndet framför allt från Spanien och Italien har detta ännu inte lett till något beslut.

  2) När det gäller patentspråk så är det såvitt jag kan förstå också frågan om två olika nivåer. Dels vilket eller vilka språk man skriver ansökan på, dels vilka språk som patentet ska översättas till för att gälla i de olika länderna. EU-förslaget säger (om jag förstår saken rätt) att man ska ansöka på engelska, tyska eller franska men att man kan få hjälp med att översätta en ansökan på modersmålet om man inte behärskar något av de tre språken. Sedan ska man också översätta patentkraven, enligt promemorian från Justititedepartementet som Per-Åke citerar, "en liten men viktig del av patentet", till de två andra språken. (Den som vill se hur ett patent ser ut kan titta här.) Språkförsvarets förslag innebär att alltihop ska finnas både på ett språk som är nationalspråk i sökandens hemland och på ett av de fyra (!) språken engelska, tyska, franska och spanska. Det ska alltid finnas minst två versioner — om sökanden har engelska som modersmål ska det alltså finnas ytterligare en version på ett av de andra språken. Tydligen vill Språkförsvaret släppa på det krav som står i deras "Utkast till språklag" från 2006: "Patenthandling måste vara översatt till svenska för att vara giltig i Sverige." Men det leder till att en patenthandling kan ha laga kraft i Sverige utan att vara skriven på ett språk som förstås av majoriteten av befolkningen. Till exempel kan en patenthandling enligt Språkförsvarets förslag vara skriven på spanska och maltesiska.

  För övrigt är begreppet "nationalspråk" inte klart definierat i många EU-länder, och i vissa fall kan de föreslagna reglerna leda till konsekvenser som man förmodligen inte har avsett. Enligt irländska konstitutionen är Irländska republikens nationalspråk iriska och ingenting annat. Alla patent som författas i republiken måste alltså skrivas på iriska.

   

 6. Teresa skriver:

  Myckt märkligt.

  Min krönika handlade alltås inte alls om patentet i sig, det är lustigt att flera utlandssvenskar och språkintresserade har skrivit uppskattande brev, men så har det också kommit en helt drös byråkratanstrukna brev från folk som tydligen tror att min inlaga handlar om patentet, som vill diskutera patentpolitiken, som går in på handelsfrågor och, ja- se ovan. Patentet var en avstamp för att ta upp min kärlek till svenska språket, som boende på en plats där alla och ingen är hemma, och där den språkfilosofiska biten, identiet och språk, ibland går om intet i politikens vardag- inget annat. Men det såg alltså 99,9 procent av mina läsare. Otroligt märkligt med dessa inlagor som bill vända in och ut på patentet. Krönikan handlade om språk och identitet. Fatta.

  /teresa küchler

  SvD, Bryssel

 7. Östen Dahl skriver:

  Svar till Teresa

  Jo, Teresa, jag tror att några av oss fattade att du ville tala om språk och identitet, men — ansvaret för att diskussionen kom att handla om patent ligger nog också hos dig själv eller kanske den som layoutade artikeln och gav ingressen en utformning som satte patentstriden i centrum. Och vad jag försökte säga i mitt första inlägg var att den här striden som fungerade som avstamp i artikeln inte alls handlade om nationalspråken mot engelskan utan snarare om huruvida franska och tyska skulle hamna i A-laget medan spanska och italienska skulle stanna i B-laget tillsammans med svenska och maltesiska. Så att framställa spanjorer och italienare som hjältar i sammanhanget (vilket för övrigt också Språkförsvaret gör) blir faktiskt ganska missvisande när de i själva verket föredrar en "English Only"-lösning framför att bli sämre behandlade än fransmännen. Hellre Shakespeare än Molière om vi inte får med Cervantes och Dante, med andra ord. Och Strindberg får stå och titta på.

 8. Östen Dahl skriver:

  PS till Teresa

   … och i en artikel från den 10 december som definitivt handlar om patent (den som Micke länkar till ovan) skriver du mycket riktigt:

  "Spanien och Italien har kontrat med att man bara ska använda engelska, så får inte tyskar och fransmän ologiska fördelar."

   

 9. Teresa skriver:

  Ok, det är visst lönlöst, men jag upprepar: min krönika handlar om språk och identitet. Östen vill skriva avhandlingar om patent- varsågod, men dra inte in mig och min krönika. "Man kan bli tårögd av språkdebatten i Bryssel" antyder att jag talar i allmänhet och med min erfarenhet som boende och verksam i huvudstaden sedan många herrans år. Spanien och Italien och patentet är en debatt som just nu pågår, men som är en del av en större och evig debatt om språk i EU- jag reflekterar över debatten, i allmänhet, och inte över paragrafer i patenttexten, jag är här i stan, jag tar del av och hör och medverkar i den språkdebatten. Läs.  "Mitt fosterland är det portugisiska språket", är temat för min text. Spanien och Italien och flera andra länder har på en rad områden försvarat sina språk, och bara på sluttampen i just patentstriden som är typ 40 år lång, so far, så slängdes förslaget med bara engelska in, Östen- du behöer inte upplysa mig om saken. Men som sagt, helt ovidkommande för min krönika. Läs igen.

  hejdå.

 10. Östen Dahl skriver:

  Patentfri replik

  Ja, Teresa, om du också läser mina inlägg igen så kanske du ser att min huvudpoäng var oberoende av att det råkade handla om patent, nämligen att italienare, spanjorer och även polacker skiter i oss andra i B-laget, bara de själva får vara med i A-laget, och detsamma gäller förstås de engelsk-, tysk- och fransktalande som redan befinner sig där. Så din fråga om vem som försvarar Strindberg är väl motiverad — det får vi nog göra själva. 

 11. Mikael Parkvall skriver:

  Ta en pepparkaka!

  Jag måste erkänna att jag inte riktigt förstår Teresas våldsamma indignation i detta sammanhang. Personligen delar jag ju öppet hennes kärlek till det svenska språket, medan Östen brukar vara duktigare än mig på att avhålla sig från den typen av känslomässigt betingade ställningstaganden.

  Men såvitt jag kan se har inte Östen tillskrivit henne några åsikter som hon inte har. Hon använde patentdiskussionen som avstamp för att diskutera mer allmänna språkrelaterade spörsmål. Ingen har ifrågasatt hennes rätt att göra det (och själv tycker jag alltså till och med att det var bra). Men sedan vänder Östen på steken och använder det allmänna som språngbräda för att diskutera det mer specifika — utan att någonsin hävda att ursprungsartikeln hävdade om patent. Men då har han gjort sig skyldig till Något Förfärligt.

  Jag tror inte någon av oss har missuppfattat det Teresa skriver. Men däremot begriper jag inte riktigt varför en person ska ha rätt att byta diskussionsfokus, men förvägra andra samma rätt. Repliken ”dra inte in mig och min krönika” är ju ganska klar i det att den vill förbjuda en diskussion om ett ämne att använda ett tryckt alster som utgångspunkt.

  Alla har vi rätt att bli korrekt återgivna, och även om det inte sker alla gånger kan jag inte se att det här skulle ha begåtts något misstag i det avseendet. Frågan blir därför om den person som till varje pris vill undvika att omnämnas i en offentlig debatt (och av allt att döma blir topp tunnor när så sker) verkligen gör klokt i att torgföra sina åsikter i en av landets största dagstidningar.

 12. Teresa skriver:

  Oj, ok, i all o-våldsamhet: ni får gärna prata om min krönika. Inte vill jag FÖRVÄGRA någon en grundläggande rättighet, och ej heller KRÄVER jag någonting alls, oj, det var stora ord där. Topp tunnor? Tyckte det var på sin plats att som upphovskvinna till den text som omnämns göra klart att patentet inte på något sätt var temar för dagen, eftersom någon verkade ha missat detta, och ägnade säkert bättre använd energi och tid till att skriva om patentpositioner. Men ok. Varsågoda.

  /teresa

   

   

 13. Per-Åke Lindblom skriver:

  Artikel om patentspråk

  Lars Fredriksson och undertecknad har skrivit en artikel om patentspråk i EU, som bl.a. publicerats i Ingenjören. Jämfört med Språkförsvarets uttalande utgår den också från ett uppfinnarperspektiv.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>