Talar mumintrollen gotländska?

I vårt östra grannland har en språkstrid blossat upp (igen). Det handlar om en regionalpolitisk reform som är lite svår för utomstående att förstå men kärnan tycks vara om Karleby i mellersta Österbotten ska länkas ihop med den finsktalande Uleåborg i norr eller med det tvåspråkiga Vasa i söder. Karleby självt är också tvåspråkigt men andelen svensktalande är rätt måttlig, 14 procent. Det är tjugo mil till Uleåborg och bara tolv till Vasa så ur den synpunkten verkar det kanske naturligast att gå ihop med Vasa. Men striden gäller huruvida omtanken om de svensktalande ska vara utslagsgivande. Statsminister Mari Kiviniemi tycker inte det, men riksdagens grundlagsutskott har ändå tagit ett beslut att Karleby ska höra till Vasa. Det finns alltså en konflikt mellan strävan mot större enheter och önskan att bevara landets tvåspråkighet. På något sätt känner man igen sig från diskussionen om institutionssammanslagningar på universitetet. Den som vill fördjupa sig i frågan kan gå till Hufvudstadsbladets webbsajt.

I gårdagens DN, där den här konflikten beskrivs, tyckte man att läsekretsen behövde en orientering om vad finlandssvenskar är för några, och det kanske kan behövas, i ljuset av vad vi tidigare diskuterat här på bloggen. Förutom att finlandssvenskar har svenska som modersmål får vi veta att "de räknas som en nationell minoritet" — men det är så vitt jag förstår inte korrekt om man med det menar att de har samma status som exempelvis sverigefinnarna i Sverige, som ju officiellt getts just beteckningen "nationell minoritet". Om man går till Wikipediaartikeln om finlandssvenskar, kan man se att denna förmodligen varit inspiration för faktarutan i DN, en del formuleringar är misstänkt lika. I Wikipedia står att finlandssvenskarna "är", inte "räknas som" en nationell minoritet, och det låter ju som om det mera handlade om deras status de facto. Och längre ner i samma artikel får vi veta att "[d]en finländska lagstiftningen medger inte finlandssvenskar som en minoritet de jure, utan garanterar likadana språkliga rättigheter för de svenskspråkiga och finskspråkiga medborgare genom de två nationella språken", och så är det nog.

Om finlandssvenskan får vi veta att den "påminner om gotländskan". Jag finner detta påstående anmärkningsvärt på två sätt: dels därför att jag inte tidigare har hört någon som har gjort denna koppling (gotländskan brukar väl mest jämföras med dalabergslagsmål, som har liknande prosodi), dels därför att det antyder att gotländskan för DN:s läsare förmodas vara mer välkänd än finlandssvenskan. Vad säger vår läsekrets?

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

11 kommentarer till Talar mumintrollen gotländska?

 1. Laurits skriver:

  Mark + Babben

  Hahaha, nu har jag en bild i huve av Mark Levengood som talar med Babben Larssons röst.

 2. Calle skriver:

  Jag har varit med om att jag haft svårt att avgöra personer med en väldigt utslätad dialekt har varit svåra att placera som gotlänningar eller dalfolk, men jag har aldrig känt att gotländska och finlandssvenska skulle påminna om varandra. Inte ens det minsta. Spontant funderar jag över om man inte i (möjligen lätt travesterade) imitationer av just dessa två dialekter brukar tala i ett ganska långsamt tempo. Fast det är säkert sant om imitationer av många andra dialekter också.

 3. Else skriver:

  Personligen tycker jag inte att gotländska påminner speciellt mycket om någon av de finlandssvenska dialekter jag känner till. Som ålänning har jag dock flertalet gånger blivit tagit för en norrlänning. Sedan kan man ju förstås diskutera om min dialekt skall räknas som finlandssvensk eller ej.

 4. JP skriver:

  Talar mumintrollen gotländska?

  Gotlänningar, ålänningar och bergslagingar med utjämnade dialekter låter förvånansvärt lika i mina öron. Framförallt så är det svårt att placera ålänningar geografiskt vilket leder till att man antar att de är gotlänningar eller från Dalarna. Något liknande gäller för norskar som talar i det närmaste felfri svenska, de tenderar att låta som om de kom från södra Norrland.

 5. Pia skriver:

  Re: Talar mumintrollen gotländska?

  Av det jag hört av gotländska så tycker jag inte att den på något sätt påminner om finlandssvenska. Faran med att likna något vid finlandssvenska är att man kanske glömmer bort att finlandssvenska inte är ett eget språk, utan en variant av svenska, och innefattar ett stort antal dialekter. Dessa skiljer sig väldigt mycket åt, från närpesiskan som på skämt kallas för ett eget språk, till helsingforsiskan, till Kokkolasprååtje osv…

  En bekant till mig berättade att hon och en kompis en gång när de åkte tunnelbana och samtalade sinsemellan på Vörådialekt råkade höra när en sverigesvensk bredvid dem sade till sin kompis: "Du, jag tror jag börjar förstå den här finskan nu."

  Som finlandssvensk är jag kanske ändå lite jävig som tycker att gotländska och finlandssvenska inte alls liknar varandra. Om någon vill undersöka saken vidare så kan jag rekommendera Spara talet!, en sida där Svenska Litteratursällskapet i Finland samlat in ljudupptagningar av olika dialekter.

 6. Östen Dahl skriver:

  Svar till Pia

  Pia, du har förstås rätt om finlandssvenskans olika dialekter. Nu tror jag att uttalandet i tidningen avsåg den standardvariant som vi oftast hör här i Sverige, det vill säga närmast som man talar i Helsingfors. Det här, liksom dumma svenskars föreställningar om att de förstår finska har varit uppe till diskussion tidigare i detta forum (se här).

 7. Lugubert skriver:

  Likheter?

  Jag har ofta svårt för att skilja mellan dalsk (?) och nygutnisk (?) melodi om jag inte får hjälp av ordval. Finlandssvenskan känner jag vara influerad av finsk betoning och melodi. Hur som helst tror jag att jag inte behöver avslöjande ord, typ "rådda" och "tvätta tänderna" för att tämligen träffsäkert skilja talspråk från öster om Bottenhavet från svenskt territoriums varianter.

 8. Östen Dahl skriver:

  Svenska minoritetsspråk

  Jag inser nu att jag hade fel angående svenskans och finlandssvenskarnas status i Finland. Det verkar faktiskt vara så att de betraktas som ett nationellt minoritetsspråk resp. en nationell minoritet under de europeiska stadgorna om detta. Svenska är alltså både nationalspråk och minoritetsspråk. Det kan synas vara att både äta kakan och behålla den men så är det tydligen.

 9. TVW skriver:

  Förväxling gotlänning/finne?

  Har en bekant som talar väldigt utpräglad och traditionell gotländsk dialekt som har blivit utpekad som kommande från Finland. Tror det var en svensk som ansåg honom vara finne/finländare. Personligen förstår jag inte detta alls, såvida det inte är de breda diftongerna som gör det. För det kan ju knappast vara den sjungande finlandssvenska språkmelodien. Den är ju helt annorlunda på Gotland. Hur låter en finsktalande finne som talar svenska? Är det där likheten finns?

 10. Rune skriver:

  Först här fick jag svaret på ett problem, som legat olöst ett halvsekel. Jag kommer alltså från ludvikatrakten men gick några år på Chalmers i Göteborg. De gånger jag åkte taxi och slog mig i slang med chaffisen fick jag praktiskt alltid frågan: "Är du från Gotland"? Frågan tycktes underlig, men Östen ger väl lösningen; "prosodin i gotländskan påminner om den i bergslagsdialekterna".

 11. Stefan Holm skriver:

  Om den här länken (klicka på ’Boken’) fungerar, Rune, så får du förklaringen till varför du blev misstagen för gotlänning. Som en aptitretare låter Studentlitteratur oss förhandstitta på just det kapitel i framlidne Gösta Bruces förnämliga bok Vår fonetiska geografi, som behandlar tonala mönster i svenska dialekter. Kapitlet är baserat på SweDia-projektet och tidigare arbeten av bl.a. Eva Gårding. Du kan också t.ex. se, vad det är rent fonetiskt, som vi uppfattar som ’roligt’ hos göteborgare och ’stöddigt’ hos stockholmare.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>