Månadsarkiv: november 2009

Överskattar vi våra engelskkunskaper?

Ett i språkdebatten tämligen ofta upprepat påstående är "Vi svenskar är inte så bra på engelska som vi tror". Jag kan däremot inte påminna mig att jag har sett någon ge något belägg för det. Har det gjorts någon undersökning … Läs mer

16 kommentarer

Expressen — en Norgehistoria?

Expressen erbjuder nu generöst översättning av sin nättidning till "de nordiska språken", vilket betyder norska, danska och finska. Det visar sig förstås att man åker snålskjuts på Googles översättningstjänst, och den fungerar som den brukar. Några intressanta översättningar är … Läs mer

1 kommentar

Universell du-reform på Internet?

I morse fick jag för mig att se efter hur folk tilltalar varandra på Wikipedias diskussionssidor. Det visar sig att det verkar finnas en stark tendens att välja informella tilltalspronomen, även i språk där man skulle kunna vänta sig något … Läs mer

6 kommentarer

En berättelse om förlorad mångfald

För att kunna handskas med verkligheten måste vi dela upp den i mindre bitar, och varje folk har under tidernas lopp utvecklat sina system för detta. Fram till industrialismens genombrott kunde människorna därför njuta av en stor kulturell mångfald på … Läs mer

3 kommentarer

Kriminellt forskningsråd åthutas

Svenskan rapporterar idag om att den nya språklagen nu använts i skarpt läge för första gången. Det är forskningsrådet Formas som fått på tafsen av JO för att man bara kan söka forskningsanlag på engelska. I egenskap av … Läs mer

8 kommentarer